۱۳۹۸/۱۲/۰۶
مشاوره جهت خرید

تکنیک های موثر در بازاریابی تلفنی

فروش تلفنی و بازاریابی محصولات با استفاده از تلفن، یکی از شیوه‌های بازاریابی مستقیم است که تقریباً کمی پس از اختراع تلفن آغاز شده و هنوز […]
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
مولفه های بازاریابی

مولفه های بازاریابی

۱۳۹۸/۱۰/۲۸
مشتری مداری

مهارت های مردم داری در برخورد با مشتری

اتوماسیون اداری