۱۳۹۸/۰۷/۲۵
کرکره امنیتی

نسل جدید کرکره های امنیتی

کرکره های امنیتی: در بین تیغه های کرکره اتوماتیک، تیغه های کرکره امنیتی از لحاظ فراهم نمودن امنیت در صدر قرار دارد. عمدتا استفاده از این […]
اتوماسیون اداری