شیشه های سکوریت برای محل های پرخطر و پر تردد در نظر گرفته می شود . شیشه سکوریت در هنگام شکستن کاملاً خرد شده و باعث ایجاد تیکه های بزرگ و خطرناک شیشه نمی گردد .شیشه های جانبی خودروها از نوع سکوریت است .

فرآیند سکوریت کردن شیشه

برای سکوریت کردن شیشه، جام شیشه به صورت یکنواخت گرم شده تا به دمای نرمی شیشه یعنی بالای ۷۰۰ درجه سانتی گراد برسیم. سپس این شیشه گرم شده، به وسیله دمیدن هوای سرد به صورت همزمان به هر دو طرف شیشه سریعا سرد می گردد. در طول این فرآیند، شیشه را تا مرحله نرم شدن در بالای ۷۰۰ درجه سانتی گراد حرارت داده و سپس فورا به هر دو طرف شیشه هوایی بسیار خنک وزیده می گردد.

با توجه به این که در مرحله سردسازی شیشه، لایه های بیرونی به نسبت لایه های درونی سریع تر سرد می گردند، این امر سبب استحکام بالای شیشه می شود.

از لحاظ علم مکانیک نیز وقتی سطح شیشه سریع تر از مرکز آن سرد شود، تنش های دائمی در شیشه ایجاد شده که نتیجه ی آن استحکام شیشه خواهد بود.

ویژگی شیشه سکوریت استاندارد
  • تقسیم شدن شیشه به بیشتر از 70  تکه در ابعاد کمتر از 10 سانتی متری بعد از شکسته شدن
  • تحمل درجه بالا حرارت تا دمای 360 درجه سانتی گراد تا بیشتر از 30 دقیقه.
  • نداشتن تاب و اعواجی بیش تر از 0.5 میلی متر در طول 40 سانتی متر ابعاد این شیشه
  • تحمل و تاب فشار تا 40 کیلوگرم در ابعاد 10 سانتی متر مربع
  • نداشتن موج و پستی بلندی روی سطح شیشه
  • مشاهده نکردن تغییر رنگ در طول زمان
  • بیشتر نشدن ابعاد این نوع شیشه نسبت به ابعاد درخواستی

شیشه سکوریت

هیچ محصولی یافت نشد.
اتوماسیون اداری