ما اعتقاد داریم سرمایه ی اصلی هر سازمان،  نیروی انسانی آن است. جذب افراد متخصص و کوشا در سرلوحه اهداف این شرکت قرار دارد. فرصت های شغلی در دفتر کرمان، سیرجان و سایر نمایندگی ها در شهرهای مختلف و کارخانه از طریق این صفحه به اطلاع علاقه مندان به همکاری می رسد. ما چشم به راه حضور افراد توانمند و خلاق هستیم و زمینه های لازم را برای فعالیت این افراد فراهم کرده ایم.

    مشخصات فردی

    سوابق تحصیلی

    سایر

    اتوماسیون اداری